Digital suveränitet

C-Resiliens utvecklar nyckelfärdiga och användarvänliga digitala lösningar för säkerhetskänslig verksamhet.

Cybersäkerhet i samhällets tjänst.

C-resiliens Digital Suveränitet Hero image

Cyberhotet kan ibland kännas överväldigande. Det kostar stora pengar, utmanar demokratin och undergräver vår livsstil. Men Sverige och EU kan uppnå digital resiliens. Vår vision är att som innovationsledare bygga bort digitala sårbarheter och erbjuda lösningar som är både enkla att använda och enkla att köpa.

C-resiliens Digital Suveränitet image of CEO

Björn Weigel, VD

C-resiliens Digital Suveränitet image innovation sektion

Innovation

Nätverk & Molnsäkerhet

Även säkerhetskänslig verksamhet måste kunna nyttja modern teknik. Äldre lösningar degraderar snabbt och tilltalar inte krävande användare.

C-Resiliens utvecklar moderna nätverkslösningar för hantering av säkerhetsklassificerad information inklusive multi-domänlösningar och enkel access via molnet.

Kommunikation i förvandling

Molbila plattformar, 5G, och det kärvare europeiska säkerhetsläget är exempel på förändringar som ställer nya krav på säkerhetslösningar.

C-Resiliens arbetar med inbyggda krypteringslösningar för röst, data och bild. Säker telefoni är ett av våra viktiga områden.

Lagsstiftning och det moderna företaget

Ökade behov av decentraliserad styrning och ett flexibelt arbetsliv står i kontrast till ökade lagkrav och ökade krav på skydd av värdefull data.

C-Resiliens kombinerar godkända lösningar med modern teknik. Videokonferens, säker arbetsplats och lösningar för samarbete inom EU och NATO är exempel på lösningar.

Verksamheter

Tutus Data

Tutus Data utvecklar och erbjuder granskade och godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation.

Mollitiam

Mollitiam utvecklar godkända privata molnlösningar för hantering av säkerhetsklassificerad information och som kan köpas som tjänst.

NSS

NSS är ett forskningsinitiativ med syfte att bygga upp en samlad nationell förmåga att kartlägga och motverka cyberhot utifrån en lägesbild byggd på trafikdata.

Aktuellt

NYHET 2023–06

Ledande cybersäkerhet kräver djup förståelse för kundernas ofta komplicerade behov. Därför är vi mycket glada över att få välkomna Magnus Palmaer som försäljnings- och marknadschef i Tutus (och tillika C-Resiliensgruppen).

Läs mer »

Nyhet 2023-05

Ledande cybersäkerhet förutsätter HR i toppklass. Därför är vi extra glada över att välkomna meriterade Sofia Berglind som HR-ledare hos oss. Konkurrensen om bästa talangerna hårdnar. Ökad digitalisering och växande cyberhot

Läs mer »

Pressrelease 2023-03-08

Nicklas Storåkers ny styrelseordförande och investerare i cybersäkerhetsföretag som förvärvar marknadsledande bolag.
Investmentbolaget Formica Captial och Nicklas Storåkers storsatsar på cybersäkerhetsmarknaden och investerar i C-Resiliens AB.

Läs mer »

Kontakt