Pressrelease 2023-03-08

Formica och Nicklas Storåkers investerar i cybersäkerhetsföretag som förvärvar marknadsledande bolag


Investmentbolaget Formica Capital och Nicklas Storåkers satsar på cybersäkerhetsmarknaden och investerar i C-Resiliens. I samband med investeringen förvärvas Tutus Data, ett marknadsledande bolag inom krypterings- och cybersäkerhetsprodukter.


C-Resiliens grundades 2022 då man såg ett snabbt ökande behov av kraftigt förbättrad cybersäkerhet i Sverige och EU och med helt nya lagkrav redan 2024. Cybersäkerhetsmarknaden är relativt omogen och består till stor del av mindre företag med begränsade resurser att växa.

  • Den nordiska marknaden för cybersäkerhet bedöms under tre kommande åren växa med 50 procent till 6 miljarder euro. Ett skäl är att Sverige ligger efter i att hantera de växande hoten inom cybersäkerhet som vi alla kan läsa om varje dag. Därtill kommer det nya NIS2-direktivet inom EU som träder ikraft 2024 ställa genomgripande krav på informationssäkerhet hos närmare 2 000 svenska bolag, myndigheter och kommuner, säger Nicklas Storåkers, tillträdande styrelseordförande i C-Resiliens.
  • I C-Resiliens finns rätt kompetens för att bygga upp en ledande aktör inom cyber-, krypterings- och nätverkssäkerhet. Förvärvet av Tutus Data är en viktig pusselbit för att nå dit. Över tid bedömer vi att ägarna kommer investera över en miljard kronor i C-Resiliens, säger Olof Cato, VD för C- Resiliens huvudägare Formica Capital.


Ny lagstiftning ökar kraven redan om ett år

Sverige är i topp inom digitalisering men kommer först på 15:e plats i Europa och på 26:e plats globalt inom cybersäkerhet enligt EU. När cyberberedskapen mäts i förhållande till digital utveckling tillhör Sverige de sämsta inom EU. (Not 1).

Beräkningar visar att cyberangrepp under 2021 orsakade totala skadekostnader för svenska företag om cirka 30 miljarder kronor. Globalt sett överstiger kostnaden för cyberbrottslighet kostnaden för den globala droghandeln. (Not 2).

Under 2024 kommer det nya EU-direktivet NIS2 att ersätta det tidigare NIS-direktivet. Direktivet syftar till att stärka informationssäkerheten inom samhällskritisk infrastruktur. NIS2 innebär bland annat att flera nya sektorer tillkommer som tidigare inte inkluderats inom NIS, t ex läkemedel, digitala tjänster och livsmedel.

Närmare 2 000 svenska verksamheter bedöms påverkas av NIS2-direktivet. Dessa verksamheter riskerar böter på upp till 10 MEUR eller 2 procent av omsättningen om man inte har en ändamålsenlig informationssäkerhet. Dessutom riskerar ledande befattningshavare personligt ansvar om inte lagen följs.

  • Sverige och branschen släpar efter. Många verksamheter har redan idag svårt att möta kraven från den svenska säkerhetsskyddslagen. Och redan nästa år kommer ny EU-lagstiftning för kritisk infrastruktur med betydligt tuffare krav; NIS2, som beräknas träda i kraft i oktober 2024. Lagen berör både fler företag och har betydligt hårdare sanktioner mot dem som inte lever upp till kraven. Vi ser nu möjligheter till att bli en betydande aktör på denna marknad, säger Björn Weigel, VD och en av fyra grundare av C-Resiliens. 


Förvärv av Tutus Data

I samband med att C-Resiliens får nya huvudägare i Formica Capital och Nicklas Storåkers, sker nyckelförvärvet av Tutus Data. Tutus Data är ett privatägt svenskt företag som grundades 1992. Förra året uppgick omsättningen till 211 miljoner kronor och rörelseresultatet till 40 miljoner kronor. Tutus Data är Sveriges ledande krypterings- och nätverkssäkerhetsföretag. Bolaget utvecklar och erbjuder militära samt civila myndigheter, företag och organisationer granskade och godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation, samt hjälper kunder med säkerhetskänslig verksamhet, kritisk infrastruktur och andra samhällsviktiga funktioner som behöver godkända produkter för begränsat hemliga uppgifter.

  • Tutus Data har haft en mycket stark utveckling de senaste åren och vi märker ett klart ökande intresse för våra tjänster. Vi fortsätter som en självständig del inom C-Resiliens och får samtidigt möjligheter att expandera verksamheten tack vare C-Resiliens, säger Jens Bohlin, VD för Tutus Data, som fortsätter på posten efter ägarskiftet.

Not 1: EU:s Digital Economy and Society Index och Global Cyber Security Index.

Not 2: Stockholmshandelskammare.se/sites/default/files/2022-09/SHK_Rapport_Cyberbrott_mot_svenska_foretag_lasversion_v2.pdf

Om bolagen

C-Resiliens

C-Resiliens är en cybersäkerhetskoncern som grundades 2022. C-Resiliens vision är att bygga bort samhällets digitala sårbarheter genom investering i nya innovationer. Företaget ska investera 1 miljard kronor i nästa generation nyckelfärdiga säkra kommunikationslösningar för bland annat försvar, myndigheter, kommuner, kraftbolag, teleoperatörer och banker. Inriktningen är Sverige och EU. Fler förvärv planeras, nya innovationer är under utveckling.

Efter förvärvet av Tutus Data beräknas koncernens omsättning närma sig 300 miljoner kronor under 2023. Antalet anställda är över 50 personer. Resiliens betyder den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

Huvudägare i C-Resliens är Formica Capital. Övriga ägare är Nicklas Storåkers, de tidigare ägarna av Tutus Data samt grundarna av C-Resiliens Henrik Dillman, André Catry, Nils Olof Ekelöw och Björn Weigel.


Tutus Data

Tutus Data utvecklar och erbjuder granskade och godkända krypterings- och cybersäkerhetsprodukter för säker kommunikation. Företaget stödjer organisationer med säkerhetskänslig verksamhet, kritisk infrastruktur och andra samhällsviktiga funktioner som behöver godkända produkter för begränsat hemliga uppgifter. 

Marknad är militära och civila myndigheter, organisationer samt företag i Europa. 

Tutus grundades år 1992 och omsatte under 2022, 211 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 40 miljoner kronor.

/C-Resiliens

Stockholm